ДИПЛОМИ И СЕРТИФИКАТИ

Добрата психотерапия е като форма на изкуство – изисква умение, практика, талант и сърце. Въпреки, че дипломите сами по себе си не са достатъчно условие за добър професионализъм, формалното обучение в клиничната работа е прието за задължителен приреквизит.

Curriculum Vitae

 

Притежавам следните дипломи, сертификати и лицензи:

Диплома за Докторска Степен

aboutЗащитила съм докторска степен в областта на човешкото развитие и семейната психотерапия към Щатският Университет на Охайо (The Ohio State University). Тази реномирана университетска програма подготвя докторантите както за академична работа, така и за клинична като психотерапевти и супервайзори на новото поколение психотерапевти. В съответствие с реномирания статут на университета, академичната и практическа подготовка се базират на най-съвременните, научни методи за ефективна психотерапевтична работа.

Диплома за Магистърска Степен

aboutДипломата ми за Магистърска степен също е в областта на човешкото развитие от Щатския Университет на Охайо (The Ohio State University). Програмата е малка и реномирана, и само малък брой студенти на година имат щастието да бъдат приети да следват там.

Диплома за Бакалавърска Степен

aboutЗавършила съм Бакалавърска степен в областта на бизнес администрацията в университета Франклин (Franklin University) в САЩ.

Диплома за Висше Образование

aboutПритежавам диплома за Висше Образование и от Датският колеж по Мениджмънт, Маркетинг и Търговия в София, България.

Лиценз за Психотерапия (САЩ)

aboutСертифицирана съм като психотерапевт към националната психотерапевтична асоциация на САЩ. Лицензът се издава при успешното полагане на специализиран изпит, след покриване на необходимите изисквания за практически и схоластичен опит.

Сертификат за Завършване на Интердисциплинарно Обучение в Областа на Психичното Здраве

aboutТози сертификат удостоверява успешното ми завършване на специализирано интердисциплинарно обучение в областа на психичното здраве. Програмата има за цел да поущтрява и подкрепя интегриран холистичен подход към психичното здраве, и да обучава професион алисти на методи и практики от разнообразни дисциплини с цел подобряване на тяхната професионална компетентност. В програмата се включват специалисти в областта на психотерапията, психиатрията, социални работници и медицински сестри.

Сертификат за Завършено Обучение със Sue Jojnson, Ed.D. (Психотерапия с Двойки)

aboutЗавършила съм сертификационен курс на обучение със световно-известната създателка на Емоционално-фокусираната Терапия – Sue Jojnson, Ed.D.

Сертификат за Завършено Обучение – Психотерапия с Деца

aboutТози сертификат удостоверява успешното ми завършване на допълнително специализирано обучение за психотерапевтична работа с деца.

Отличие от Международната Асоциация по фамилна терапия за научна работа

aboutОтличена съм от Международната Асоциация по Фамилна Терапия за научната ми работа като студент. Конференцията се проведе в Холандия, където бях наградена с почитна плака и финансово поущрение.

Сертификат за членство в Дружеството на Психолозите

about
Сертификата удостоверява, че притежавам научна и образователна квалификация и професионална компетентност, ангажирана съм с принципите и стандартите за професионално отговорно поведение постановени в Етичния кодекс на психолога, Устава и професионалните регулации на Дружеството на психолозите в Република България и упражнявам професията съгласно Професионалните стандарти на Дружеството на психолозите в Република България и на международните асоциации на психолозите.