Какво е семейна психотерапия и за какво служи тя?

Семейното или системното консултиране е сравнително по-нов подход в психотерапията, особено в България. Популярно схващане е, че семейните терапевти / консултанти работят само с двойки или семейства. Но всъщност, терапията се определя като семейна от начина, по който се мисли за проблемите, а не от броя клиенти, които седят в кабинета. Семейните терапевти, както индивидуалните психотерапевти, работят и с индивида. Съществената разлика е в това, че семейните терапевти се вглеждат в проблемите на личността, но в условията на системата, в която индивидът функционира – в контекста на семейството му, както и други връзки (училище, работа, приятели, и т.н.). Когато се работи с човека и с елементите на неговата система, това значително увеличава ефективността на терапевтичния процес.

Семейните терапевти разглеждат семейството като нещо повече от сбора на неговите членове, както е в кибернетичната теория за системите. Този поглед позволява да видим как промяната в една част на системата оказва влияние върху другите й части и обратно. Семейството е система от личности, които споделят обща история и са свързани емоционално; те прилагат общи стратегии за задоволяване на нуждите на индивидуалните членове, но и за семейството като цяло. Когато ползваме тази гледна точка ние успяваме да разберем организацията на отношенията в семейството, която управлява както поведението на отделния индивид, така и на семейството като група.

Например, ако си представим човешкото тяло, можем да разберем как промяната в работата на един орган повлиява и променя функционирането на всички други органи. Друга илюстрация на този феномен можем да срещнем в кулинарията – кексът, който излиза от фурната не е просто сбор от яйца, брашно, мазнина, сода и т.н. Вкусът и консистенцията на кекса зависят от това как са комбинирани съставките му, формирайки по този начин нещо качествено ново. Същото важи и за системата на семейството. То не е просто съвкупност от членовете му, а зависи от това как те се свързват помежду си. Поведението на една конкретна личност не може да бъде анализирано и разбрано правилно, изолирано от другите. Всеки човек влияе на останалите и те на него; емоционалните процеси на всеки от системата са взаимосвързани, а оттам и тяхното емоционално здраве. Когато има симптоми на тревожност, депресия или поведенчески проблеми при детето, ние изследваме цялото семейство, за да помогнем на детето.

Например, ако клиент се оплаква от някакви симптоми, семейният терапевт ще попита за междуличностните отношения в семейството. Не, за да се търси вина за проблема, а за да се разкрият ресурсите на семейството за справяне, а също и да се разберат причините за сформирането и поддържането на симптомите. Например, неволно съпругата може да общува със съпруга си така, както майка й е общувала с баща й; това обаче предизвиква различна ответна реакция в съпруга й. Целта на терапевта е да подпомогне разкриването на това, как тези отношения оказват влияние върху индивидуалните, актуални симптоми на съпругата (тревожност, депресия или раздразнителност) и да приложи адекватно действие, което да повлияе както личните, така и системните причини за проблема.

Системният метод е възникнал от необходимостта да се обяснят и предотвратят някои неприемливи актове в поведението на пациентите с психиатрични проблеми. Например, много алкохолици и наркомани след успешно лечение, бързо се завръщат към своята зависимост при завръщането си у дома. Подобен феномен е наблюдаван и при шизофренни пациенти. Оказва се, че преструктурирането на семейните отношения променя този факт. Впоследствие се доказва, че това е ефективно, независимо от проблема на клиента и дали той го счита за личен или семеен. Използвайки системния подход, в следващи броеве ще ви представим нашата професионална подход на често срещани проблеми в семейството, свързани с партньорските взаимоотношения, възпитанието на децата, сексуалност и комуникация.
Какво е семейна психотерапия и за какво служи тя?

Деница Банчевска § д-р Веселин Христов