Психотерапевти, работили под моя супервизия:

Силвия Аладжова

about

Силвия Аладжова е психолог, фамилен психотерапевт и обучаващ се терапевт в психоаналитична психотерапия.

Завършила е магистърска степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършено консултантско и терапевтично ниво към Института по фамилна терапия. Обучаваща се в психоаналитична психотерапия . Допълнително обогатява знанията и уменията си чрез разнообразие от обучения, семинари и специализации. Работи с индивиди, двойки/семейства и с деца с емоционални и поведенчески затруднения с теми като трудности в общуването в семейни, професионални и други социални взаимоотношения, постигане на себепознание, личностно развитие и промяна.

Подхожда с уважение, разбиране и готовност за работа с хора, определящи се с различни вярвания, ориентация и възгледи за живота. Силвия вярва, че всеки човек, минавайки през лични предизвикателства в жизнения си път, има потенциал да открива собствени начини за справяне. Затова тя работи с клиентите си за постигане на желаната от тях промяна, като се съсредоточава върху личните им цели, себепознание и развитие.

Подходът е индивидуален, гъвкав, съобразен с динамичните нужди на човека. В работата си тя използва както езика, така и емоционалното преживяване, изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, себеоткриване, личностно израстване и промяна.

 
За контакти
Тел: 359 8999 21 043
https://www.izrastvam.org/