Психотерапевти, работили под моя супервизия:

Силвия Аладжова

aboutСилвия Аладжова е психолог, консултант и психотерапевт. Работи както индивидуално с възрастни и деца, така и с двойки/семейства. Подхожда с уважение, разбиране и готовност за работа с хора, определящи се с различни вярвания, сексуална ориентация и възгледи за живота.
 
Силвия вярвя, че всеки човек, минавайки през лични предизвикателства в жизнения си път, има потенциал да открива собствени начини за справяне. За това тя работи с клиентите си за постигане на желаната от тях промяна, като се съсредоточава върху личните им цели, себепознание и развитие. Фокус на работата и е преодоляването на предизвикателства в ежедневието, различни психологочни симптоми, партниране при трудности в общуването в семейни, професионални и други социални взаимоотношения. Подходът към клиентите и е индивидуален, гъвкав, съобразен с динамичните нужди на човека. В работата си тя използва както езика, така и емоционалното преживяване, изкуството, творчеството и играта като начини за изразяване, себеоткриване, личностно израстване и промяна.
 
Професионалните умения на Силвия се базират на комбинация от формално обучение, професионален опит и клинична супервизия. Завършва магистърската си степен по психология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специализира като психотерапевт към Института по фамилна терапия. Работи под клиничната супервизия на д-р Деница Банчевска и д-р Веселин Христов. Допълнително обогатява знанията и уменията си чрез разнообразие от обучения, семинари и специализации. Член е на Дружеството на психолозите в България и на Българската асоциация по хипноза.
 
Цена – 60 лв/сесия
 
За контакти
Тел: 359 8999 21 043
https://www.izrastvam.org/