Услуги

Индивидуална Психотерапия

В моята практика помагам на хората да разберат себе си и проблемите си по такъв начин, че да могат да извършат желаната промяна в живота си и да заживеят по-пълноценно. Тук ще бъдете посрещнати с уважение, разбиране и съпричастност към вашите проблеми и предизвикателства, независимо от естеството на проблема. Моят подход е индивидуален към всеки клиент при гарантирана дискретност и право на свободен избор. Отнасям се с респект, без значение от произход, раса, сексуалност или лични предпочитания. Всички услуги са строго конфиденциални.

Фамилна Психотерапия

Работя с деца, семейства и двойки към промяна в динамиката на взаимоотношенията в желаната посока. В ролята си на терапевт разглеждам всички проблеми като системни, а не индивидуални. Отнасям се с уважение и разбиране към всяка страна. Заедно работим към цели, които са съгласувани между участниците. Тези цели може да включват, както проблеми с деца, семейни неразбирателства или преодоляване на други кризи, така и индивидуални симптоми, като депресия или алкохолозъм например. Преодоляването на личностни кризи или проблеми се случва по-бързо и ефективно с подкрепата и участието на близките. Всички услуги са строго конфиденциални.

Клинична Супервизия

Предлагам супервизия на студенти и професионалисти в областта на индивидуалната и семейна психотерапия. Моето обучение и опит като супервизор включва работа с различни теории, според избора на терапевта. Предлагам съдействие с конкретни случ, теоретична концептуализация, както и работа с Аз-а и ролята на терапевта в терапевтичния процес. Подходът ми включва подкрепа и даване на насоки, конструктивни съвети и алтернативни перспективи в условия на отворен диалог и взаимно уважение. Всички услуги са строго конфиденциални.

Цени

Индивидуална сесия – 70 лв.

Семейна сесия – 70 лв.

Клинична супервизия – по договаряне

Терапевтичните сесии са с продължителност от 55 минути.